Verhaal in bedrijf

Wat houdt verhaal in bedrijf in?
Elke bedrijf heeft een geschiedenis waarin een verhaal schuilt. Dat verhaal wordt tot een vertelling gemaakt en verbeeld, op maat, zodat het bruikbaar is om te laten zien aan de bestaande en ook nieuwe medewerkers. Verhaal in bedrijf doet het goed op live een podium voor een zaal mensen, maar inmiddels is gebleken dat een on-line performance heel goed werkt inclusief de nabespreking.

  • leiderschap programma’s
  • on-boarding programma.
  • Visie sessies
  • Bijeenkomsten voor een veranderingstraject.

Doel
Het doel van verhaal in bedrijf is het voelbaar maken van de bedoeling van het bedrijf door dat in een verhaal te verbeelden. Dat gaat over de oorsprong en de drive waarmee het bedrijf gestart is. Ook de waarden die de organisatie belangrijk vindt en waarmee het van betekenis wil zijn in de samenleving.

Wanneer zet je verhaal in bedrijf in?
Verhaal in bedrijf is in te zetten in diverse programma’s.

Meer weten! Neem contact op!

Storycoaching

Storycoaching is zowel individueel als voor teams of groepen.

  • Als leider in een organisatie wil je verbinden en richting geven met storytelling.
  • Je maakt de beweging van Unique Selling Points naar Unique Buying Reasons. Maar hoe doe je dat met een verhaal?
  • Je geeft leiding aan veranderingsprocessen en je wilt dit begeleiden met effectieve verhalen passend bij de stadia van verandering.

Particulier

  • Je hebt een verhaal te vertellen maar weet nog niet goed hoe dat vorm te geven en te vertellen.
  • Je hebt behoefte om de meer zicht te krijgen op je eigen verhaal voor meer focus, rust en effectiviteit.
  • Je staat voor een verandering en wilt duidelijk krijgen welke richting je in zal slaan.

Meer weten! Neem contact op!