Het Cartografisch Gesprek

Het Cartografisch Gesprek is een kortdurende begeleidingsvorm van ongeveer een maand die je helpt om je bewust te worden van je verborgen talent. Het gesprek maakt de verbinding tussen wie je van nature bent (innerlijke professie) en wat je doet in het dagelijks leven en werk (uiterlijke professie). Door jouw talent boven water te halen, ontstaat er taal waarmee je groeit in zeggingskracht.

Aanleiding om een Cartografisch Gesprek aan te gaan

 • Richting zoeken in je loopbaan, zowel in een begin- als in een verder gevorderd stadium.
 • Verlies van motivatie en vitaliteit in je werk en mogelijk ook daarbuiten.
 • Nieuwsgierigheid naar jouw verborgen talent en hoe het jouw werk en leven kan verrijken.
 • De wens om een al dan niet grote verandering door te voeren in je werk.
 • Het verlangen om verdieping te geven aan je huidige werk.

Wat kun je verwachten?

Met deze interventie maak je een rondgang door jouw innerlijke werkplaats met aandacht voor de bijzondere momenten waarin jouw talent zich toonde. Dit leidt tot het benoemen van je innerlijke professie dat ook het eigenlijke métier genoemd kan worden.

 • Je voert twee wandelgesprekken van ruim twee uur met een tussentijd van een maand.
 • Gedurende deze maand reflecteer je en zullen er schriftelijke reflecties worden uitgewisseld.
 • Meer weten over onze tarieven? Graag even contact opnemen.

Het Cartografisch Gesprek is een afgerond geheel. Mocht je echter toch behoefte hebben aan verdere begeleiding, dan is dat mogelijk.

‘Er wacht een creatie in je. Iets wil de liefde verklaard krijgen. Het wil gebeuren. Er is weinig voor nodig. Alleen een beetje toegeeflijkheid. Aan dat kleine, bijna-niets-moment.” (Prof. Dr. Matteo Cognetto van de Università di Marfrano di Pietro Ventosa.)

Meer weten! Neem contact op!

Teamsessies Storysharing

“Het gaat mij erom dat we elkaar ontmoeten op de onderstroom. Iedere dag is het team vrijwel continu bezig met regelzaken. Maar echt ontmoeten doen zij elkaar niet. Toch is dat de olie in de machine. Zeker in een schoolteam.” Deze zin kwam recht uit het hart van een schoolleider. Dit voorbeeld spreekt boekdelen en dat geldt voor de meeste organisaties.

Wat houdt Storysharing in?
Dit programma wordt ingezet in teamdagen waarbij ‘het elkaar ontmoeten op een andere dan dagelijkse manier’ centraal staat.Op een laagdrempelige manier worden teamleden uitgenodigd ervaringen met elkaar te delen. Aan de hand van een bijzondere vertelling vol van symboliek neem ik het team mee. Iedereen kan zijn of haar eigen ervaringen herkennen in het verhaal. Het delen van die eigen verhalen wordt geleid aan de hand van een aantal thema’s die zijn voorgesproken.

Thema’s en vragen zijn bijvoorbeeld:

 • Een nieuw begin
 • Een belangrijke verandering
 • Een belangrijke mentor in je leven
 • Een ‘sprong” die je hebt gemaakt
 • Het grotere doel

Meer weten! Neem contact op!